17. 2. 2020  14:51 Miloslava
Akademický informační systém

Katedra architektúry (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BETÁK, P. -- BORECKÁ, E. Mestský blok v Banskej Štiavnici. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Mestský blok v Banskej Štiavnici
Anglický název: The Town Block in Banská Štiavnica
Český název:
Autor: Ing. Pavel Beták
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Pracoviště: Katedra architektúry
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: infopoint, unbuilt area, verejný priestor, public space, interior block, nezastavaná plocha, vnútroblok
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Pavel Beták
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)