20. 1. 2020  10:51 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHOVANCOVÁ, D. -- BORECKÁ, E. Mestský blok v Banskej Štiavnici. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mestský blok v Banskej Štiavnici
Anglický názov: The Town Block in Banská Štiavnica
Český názov:
Autor: Ing. Dominika Chovancová
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, historical buildings, public space, múzeum, museum, historická zástavba
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dominika Chovancová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)