25. 1. 2020  19:24 Gejza
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NADDOUROVÁ, N. -- PILAŘ, P. Revitalizácia mestského priestoru. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Revitalizácia mestského priestoru
Anglický názov: Revitalization of public space
Český názov:
Autor: Ing. Nora Naddourová
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: architecture, pop-up, vizuálny smog, visual smog, architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Nora Naddourová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)