20. 1. 2020  9:28 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOHÚTOVÁ, L. -- PAŇÁK, P. Multicomfort house, student contest, Miláno. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Multicomfort house, student contest, Miláno
Anglický názov: Multicomfort house, student contest, Miláno
Český názov:
Autor: Ing. Lenka Kohútová
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Milan, bytový komplex, residential, isover, multikomfort, Miláno, Crescenzago, multicomfort
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lenka Kohútová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)