26. 1. 2020  16:12 Tamara
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRÁLOVÁ, I. -- PAŇÁK, P. Mestská plaváreň Ružomberok. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mestská plaváreň Ružomberok
Anglický názov: Town swimming pool in Ružomberok
Český názov:
Autor: Ing. Iveta Králová
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bazén, swimming pool, wood, betón, sports center, plaváreň, rekreácia, hall, drevo, športové centrum, concrete, recreation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Iveta Králová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)