25. 1. 2020  18:33 Gejza
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POLIAK, M. -- PAŇÁK, P. Konverzia sýpky, Bratislava. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Konverzia sýpky, Bratislava
Anglický názov: Granary conversion, Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. Martin Poliak
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Vertikálna farma, Ludwigov mlyn, Vertical farm, Conversion, Adaptácia, Konverzia, Konverzia sýpky, Adaptive reuse, Granary, Sýpka, Granary conversion
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Poliak
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)