26. 1. 2020  15:35 Tamara
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIHELOVÁ, A. -- HLAVÁČEK, M. Multifunkčná architektúra. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná architektúra
Anglický názov: Multifunctional Architecture
Český názov:
Autor: Ing. Andrea Mihelová
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, Inovatívne centrum, public space, coworking spaces, multifunctional architecture, multifunkčná architektúra, coworking priestory
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Mihelová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)