21. 1. 2020  0:27 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠUĽAKOVÁ, D. -- HLAVÁČEK, M. Multifunkčná architektúra. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná architektúra
Anglický názov: Multifunctional Architecture
Český názov:
Autor: Ing. Dominika Šuľaková
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: inovácia, innovation, administration, Škoda Auto a. s., administratíva
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dominika Šuľaková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)