5. 12. 2019  20:42 Oto
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOTIV, M. -- PAŇÁK, P. Polyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava
Anglický názov: Multiuse house on Hviezdoslav square, Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. Marína Kotiv
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kaviareň, informačná kancelária, info point, múzeum, café, polyfunkčný objekt, museum, multifunctional building
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marína Kotiv
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)