23. 10. 2020  5:03 Alojza
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOTIV, M. -- PAŇÁK, P. Polyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava
Anglický názov:
Multiuse house on Hviezdoslav square, Bratislava
Český názov:
Autor:
Ing. Marína Kotiv
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko:
Ústav architektúry obytných budov
Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kaviareň, informačná kancelária, info point, múzeum, café, polyfunkčný objekt, museum, multifunctional building
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Marína Kotiv
Posledná zmena:
08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)