24. 1. 2020  6:44 Timotej
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAVRILA, P. -- NÁDASKÁ, Z. Downtown Kerling - Banská Štiavnica. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Downtown Kerling - Banská Štiavnica
Anglický názov: Downtown Kerling - Banská Štiavnica
Český názov:
Autor: Ing. Patrik Havrila
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, kultúra, public space, entrance gate, housing, vstupná brána, mestský blok, bývanie, city block, culture
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Havrila
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)