21. 1. 2020  6:57 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBÁNKA, M. -- KURÁŇ, J. Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno
Anglický názov: Residential area Crescenzago, MIlan
Český názov:
Autor: Ing. Matej Kubánka
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: #milan2030, verejný priestor, public space, social housing, Crescenzago, nájomné bývanie, #milano2030
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Kubánka
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)