21. 1. 2020  14:51 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RICHTER, M. -- KURÁŇ, J. Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno
Anglický názov: Residential area Crescenzago, MIlan
Český názov:
Autor: Ing. Matej Richter
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: housing unit, object, parkovací dom, sociálne bývanie, social housing, bytová jednotka, objekt, parking house
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Richter
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)