19. 1. 2020  4:08 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAKOČKA, M. -- HERMANN, J. Dream Tower Praha, Nové Butovice. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Dream Tower Praha, Nové Butovice
Anglický názov: Dream Tower, Prague, Nové Butovice
Český názov:
Autor: Ing. Michal Bakočka
Juraj Hermann
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: offices, housing, high-rise building, architecture, kancelárie, výšková budova, gallery, galéria, bývanie, architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Bakočka
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)