21. 1. 2020  0:02 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SIKLENKOVÁ, K. -- HERMANN, J. Bratislava Trnavské Mýto - Výšková administratívna budova. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bratislava Trnavské Mýto - Výšková administratívna budova
Anglický názov: High rise building on Trnavske Mýto in Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. Karin Siklenková
Juraj Hermann
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: výšková budova, Trnavské Mýto, administration, Bratislava, administratíva, high-rise building
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Karin Siklenková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)