20. 1. 2020  9:28 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KALIVODOVÁ, M. -- SKOČEK, I. ART Campus. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: ART Campus
Anglický názov: ART Campus
Český názov:
Autor: Ing. Martina Kalivodová
Ing. arch. Iľja Skoček
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: internát, dormitory, university, art campus, campus, univerzita, VŠVU
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martina Kalivodová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)