20. 1. 2020  16:21 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAROŠI, M. -- BOGÁR, M. Predstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Predstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica.
Anglický názov: Railway station area - the main station building.
Český názov:
Autor: Ing. Maroš Maroši
Ing. arch. Michal Bogár
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: traffic, Bratislava Hlavná stanica, Main railway station, podzemný urbanizmus, bulvár, underground urbanism, boulevard, doprava
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Maroš Maroši
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)