23. 1. 2020  22:42 Miloš
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FAKO, D. -- BOGÁR, M. Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom
Anglický názov: Railway station area - multifunctional house
Český názov:
Autor: Ing. Daniel Fako
Ing. arch. Michal Bogár
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: railway station, hlavná stanica, Bratislava, polyfunkčný dom, multifunctional house, hotel
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Daniel Fako
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)