28. 2. 2020  10:18 Zlatica
Akademický informační systém

Katedra architektúry (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LINTNEROVÁ, L. -- HERMANN, J. Bratislava Trnavské Mýto - Železničná stanica Filiálka. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Bratislava Trnavské Mýto - Železničná stanica Filiálka
Anglický název: Railway station Bratislava Filialka
Český název:
Autor: Ing. Lucia Lintnerová
Juraj Hermann
Pracoviště: Katedra architektúry
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: station, železnica, administration, stanica, railway, administratíva
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Lintnerová
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)