21. 1. 2020  16:32 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LINTNEROVÁ, L. -- HERMANN, J. Bratislava Trnavské Mýto - Železničná stanica Filiálka. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bratislava Trnavské Mýto - Železničná stanica Filiálka
Anglický názov: Railway station Bratislava Filialka
Český názov:
Autor: Ing. Lucia Lintnerová
Juraj Hermann
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: station, železnica, administration, stanica, railway, administratíva
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Lintnerová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)