20. 1. 2020  9:16 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

UŠÁK, M. -- HÚSENICOVÁ, J. Návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania centra s polyfunkciou. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania centra s polyfunkciou
Anglický názov: Design of urban land use and space arrangement of center with polyfunctional use
Český názov:
Autor: Ing. Matej Ušák
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: návrh, územný plán, bytový dom, Čierna Voda, polyfunction, design, polyfunkcia, apartment house, zoning plan
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Ušák
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)