24. 1. 2020  4:07 Timotej
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SMATANA, F. -- NÁDASKÁ, Z. Trhovisko Sládkovičovo. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Trhovisko Sládkovičovo
Anglický názov: Marketplace Sládkovičovo
Český názov:
Autor: Bc. František Smatana
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: verejný priestor, market, public space, Sládkovičovo, tržnica, maretplace, trhovisko
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. František Smatana
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)