25. 1. 2020  18:54 Gejza
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BALTAZÁR, J. -- STRUHAŘOVÁ, P. Planetárium Bratislava-Čuňovo. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Planetárium Bratislava-Čuňovo
Anglický názov: Planetarium Bratislava-Cunovo
Český názov:
Autor: Bc. János Baltazár
Ing. arch. Petra Struhařová
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: design, návrh, Čuňovo, planetárium, planetarium
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. János Baltazár
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)