12. 12. 2019  7:53 Otília
Akademický informační systém

Katedra architektúry (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAJŤÚKOVÁ, M. -- KURÁŇ, J. Vyhliadková veža, Piešťany. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Vyhliadková veža, Piešťany
Anglický název: Lookout tower, Piešťany
Český název:
Autor: Bc. Martina Rajťúková
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Pracoviště: Katedra architektúry
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Piešťany, Zlatý vrch, hiking, vyhliadková veža, lookout tower, turistika
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martina Rajťúková
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)