21. 1. 2020  16:50 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SANTOVÁ, T. -- KURÁŇ, J. Vyhliadková veža, Piešťany. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vyhliadková veža, Piešťany
Anglický názov: Lookout tower, Piešťany
Český názov:
Autor: Bc. Tatiana Santová
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Lookout tower,, Piešťany, Zlatý vrch, vyhliadková veža
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tatiana Santová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)