20. 1. 2020  9:31 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OROSZ, Á. -- HÚSENICOVÁ, J. Múzeum vojen. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Múzeum vojen
Anglický názov: War Museum
Český názov:
Autor: Bc. Ádám Orosz
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fortress, múzeum, pevnosť, vojna, museum, war
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ádám Orosz
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)