20. 1. 2020  16:22 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVERHOVÁ, M. -- KURÁŇ, J. Penzíón - Domaša. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Penzíón - Domaša
Anglický názov: Guest - house, Domaša
Český názov:
Autor: Bc. Martina Šverhová
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Veľká Domaša, výhľady, water area, energy consumption, prírodné prostredie, views, guest house, vodná plocha, natural environment, penzión, spotreba energie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martina Šverhová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)