20. 1. 2020  9:48 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VISLOCKÝ, P. -- BORECKÁ, E. Informačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Informačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich
Anglický názov: Visitor Information Center for Neštich
Český názov:
Autor: Bc. Peter Vislocký
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Neštich, Hradisko, Informačné centrum, Center, Visitor
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Vislocký
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)