26. 1. 2020  15:59 Tamara
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BALUCHOVÁ, L. -- BORECKÁ, E. Prieluka v meste Nitra. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Prieluka v meste Nitra
Anglický názov: The free space between buildings in the town Nitra
Český názov:
Autor: Bc. Lucia Baluchová
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Nitra, Mesto, Galéria, Gallery, City
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lucia Baluchová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)