26. 1. 2020  16:27 Tamara
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAŽIMÍR, T. -- PILAŘ, P. SKI -centrum. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: SKI -centrum
Anglický názov: SKI - center
Český názov:
Autor: Bc. Tomáš Kažimír
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: views, Ski centrum, Ski center, Plejsy, restaurant, reštaurácia, výhľady
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Kažimír
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)