17. 1. 2020  16:55 Nataša
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRIŽAN, N. -- CHMELÍK, V. Základná umelecká škola. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Základná umelecká škola
Anglický názov: The School of Arts
Český názov:
Autor: Bc. Nikolas Križan
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Základná umelecká škola, wooden structure, Art school, drevostavba, Stupava
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Nikolas Križan
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)