23. 1. 2020  22:58 Miloš
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALKOVIČ, M. -- VARGIC, L. Polyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budova. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budova
Anglický názov: Multifunctional complex Gumon II - Administrative building
Český názov:
Autor: Bc. Mário Valkovič
Ing. Lukáš Vargic
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: revitalizácia, revitalization, coworking, brownfield, underground parking, timber structure, drevená konštrukcia, podzemné parkovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Mário Valkovič
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)