23. 1. 2020  20:32 Miloš
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIŠKOVÁ, Z. -- RUHIGOVÁ, E. Polyfunkčný objekt v Miláne. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný objekt v Miláne
Anglický názov: Multifunctional house in Milan
Český názov:
Autor: Bc. Zuzana Šišková
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Miláno, administratívna budova, office building, polyfunkčný objekt, bytový dom, apartment building, Milan, multifunctional building
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Zuzana Šišková
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)