21. 1. 2020  0:42 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIŠÁNYOVÁ, A. -- RUHIGOVÁ, E. Vyhliadková veža pri Piešťanoch. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vyhliadková veža pri Piešťanoch
Anglický názov: Sightseeing tower near Piešťany
Český názov:
Autor: Bc. Aneta Mišányová
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vyhliadka, Piešťany, Piestany, vyhliadková veža, lookout tower, view, šport
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Aneta Mišányová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)