21. 1. 2020  14:32 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAKUBIČKOVÁ, J. -- RUHIG, R. Základná umelecká škola v Smoleniciach. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Základná umelecká škola v Smoleniciach
Anglický názov: Primary art school in Smolenice
Český názov:
Autor: Bc. Jana Jakubičková
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: parter, public space, deti, chodba, základná umelecká škola, corridor, gánok, primary art school, children, umelecká škola, art school, slats, lamely
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jana Jakubičková
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)