21. 1. 2020  16:01 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SURŽIN, L. -- MELLNER, D. Saleziánske centrum. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Saleziánske centrum
Anglický názov: Salezian Center
Český názov:
Autor: Bc. Lukáš Suržin
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: oratory, saleziánske centrum, saleziáni, saleziánske stredisko, salesians, oratórium, salesian center
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Suržin
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)