25. 1. 2020  17:43 Gejza
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOJTKOVÁ, R. -- ŠIMKOVIČOVÁ, V. Kultúrno-spoločenské centrum Handlová. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Kultúrno-spoločenské centrum Handlová
Anglický názov: Cultural and Social Center in Handlová
Český názov:
Autor: Bc. Romana Vojtková
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: language school, kultúrno - spoločenské centrum, verejná knižnica, public library, jazyková škola, cultural and social center
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Romana Vojtková
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)