24. 1. 2020  7:03 Timotej
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VASILEVSKA, M. -- CHMELÍK, V. Víkendový dom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Víkendový dom
Anglický názov: Weekend house
Český názov:
Autor: Bc. Mihaela Vasilevska
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dovolenka, podzemie, airplane wing, underground, udržateľnosť, sustainability, vacation, krídlo lietadla
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Mihaela Vasilevska
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)