24. 1. 2020  4:15 Timotej
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KROMKA, T. -- CHMELÍK, V. Apartment house. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Apartment house
Český názov:
Autor: Bc. Tomasz Kromka
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mountain apartment house, wooden building, horský apartmánový dom, apartment house, drevostavba, apartnámový dom
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tomasz Kromka
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)