26. 2. 2020  17:20 Viktor
Akademický informační systém

Katedra architektúry (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- ŠIMEK, R. -- ŠUJANOVÁ, P. -- HÚSENICOVÁ, J. -- CHMELÍK, V. Audiovisual comfort in shopping streets covered by structural skins. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, s. 614--623. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originální název: Audiovisual comfort in shopping streets covered by structural skins
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
Ing. Richard Šimek
Ing. arch. Paulína Šujanová
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Katedra architektúry
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Podnázev:
Od strany: 614
Do strany: 623
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originální název: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Zanelli Alessandra
Monticelli Carol
Mollaert Marijke
Stimpfle Bernd
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-88-916-3245-6
Nakladatel: Maggioli SpA
Místo vydání: Milan, Italy
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)