21. 1. 2020  0:15 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHMELÍK, V. -- KURÁŇ, J. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. Optimization of a membrane structure design for existing project of children’s playground in the city of Krupina. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, s. 488--496. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originálny názov: Optimization of a membrane structure design for existing project of children’s playground in the city of Krupina
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Podnázov:
Od strany: 488
Do strany: 496
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Posledná zmena: 20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originálny názov: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Zanelli Alessandra
Monticelli Carol
Mollaert Marijke
Stimpfle Bernd
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-88-916-3245-6
Vydavateľ: Maggioli SpA
Miesto vydania: Milan, Italy
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)