24. 2. 2020  13:50 Matej
Akademický informační systém

Katedra architektúry (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMKO, M. -- KALÚS, D. -- ŠIMKO, P. Nízkoexergetické stenové systémy. TZB Haustechnik, 27. s. 30--34.

Originální název: Nízkoexergetické stenové systémy
Anglický název: Low-exergy wall systems
Autor: Ing. Martin Šimko, PhD. (50%)
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (10%)
Ing. arch. Ing. Peter Šimko, PhD. (40%)
Pracoviště: Katedra architektúry
Katedra technických zariadení budov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: TZB Haustechnik
Číslo svazku (ročník): 27
Od strany: 30
Do strany: 34
Počet stran: 5
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: vykurovanie, sálavé stenové systémy, chladenie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Šimko, PhD.
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

TZB Haustechnik. 2019.

Originální název: TZB Haustechnik
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)