21. 1. 2020  16:41 Vincent
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMKO, M. -- KALÚS, D. -- ŠIMKO, P. Nízkoexergetické stenové systémy. TZB Haustechnik, 27. s. 30--34.

Originálny názov: Nízkoexergetické stenové systémy
Anglický názov: Low-exergy wall systems
Autor: Ing. Martin Šimko, PhD. (50%)
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (10%)
Ing. arch. Ing. Peter Šimko, PhD. (40%)
Pracovisko: Katedra architektúry
Katedra technických zariadení budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: TZB Haustechnik
Číslo zväzku (ročník): 27
Od strany: 30
Do strany: 34
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: vykurovanie, sálavé stenové systémy, chladenie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Šimko, PhD.
Posledná zmena: 20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

TZB Haustechnik. 2019.

Originálny názov: TZB Haustechnik
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)