26. 1. 2020  15:25 Tamara
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMKO, M. -- ŠIMKO, P. Přenos tepla obvodovou konstrukcí různé skladby s nízkoexergetickým stěnovým systémem. TZB Haustechnik, 13. s. 30--32.

Originálny názov: Přenos tepla obvodovou konstrukcí různé skladby s nízkoexergetickým stěnovým systémem
Anglický názov: Heat transfer by construction of different composition with low-exergy wall system
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Šimko, PhD. (60%)
Ing. arch. Ing. Peter Šimko, PhD. (40%)
Pracovisko: Katedra architektúry
Katedra technických zariadení budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: TZB Haustechnik
Číslo zväzku (ročník): 13
Od strany: 30
Do strany: 32
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: čeština
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: nízkoexergetický stenový systém, obvodová konštrukcia, prenos tepla
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Šimko, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

TZB Haustechnik. 2019.

Originálny názov: TZB Haustechnik
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)