20. 1. 2020  23:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GREGOROVÁ, J. Keď tradícia ešte ostáva silnou témou tvorby / recenzia. Architektúra a urbanizmus, 53. s. 119--121.

Originálny názov: Keď tradícia ešte ostáva silnou témou tvorby / recenzia
Anglický názov: When tradition remains a strong theme of creation / review
Autor: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Architektúra a urbanizmus
Číslo zväzku (ročník): 53
Od strany: 119
Do strany: 121
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: tradičná moderna, Wimmer Franz, Szönyi Endre
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Posledná zmena: 11.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Architektúra a urbanizmus. 2019.

Originálny názov: Architektúra a urbanizmus
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)