24. 1. 2020  2:54 Timotej
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KASALA, V. -- DUBINY, M. -- RUHIGOVÁ, E. -- RUHIG, R. "Panel_Luck" complex alternative solutions for the renovation of the panel house ZTB_13B in Petržalka. In PEŘINKOVÁ, M. -- JÜTTNEROVÁ SANDRA, -- VIDECKÁ LUCIE. Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 223--227. ISBN 978-80-248-4331-5.

Originálny názov: "Panel_Luck" complex alternative solutions for the renovation of the panel house ZTB_13B in Petržalka
Anglický názov:
Autor: Ing. arch. Viktor Kasala (25%)
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny (25%)
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (25%)
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig (25%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Katedra architektúry
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Podnázov:
Od strany: 223
Do strany: 227
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Viktor Kasala
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PEŘINKOVÁ, M. -- JÜTTNEROVÁ SANDRA, -- VIDECKÁ LUCIE. Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4331-5.

Originálny názov: Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Martina Peřinková
Jüttnerová Sandra
Videcká Lucie
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-248-4331-5
Vydavateľ: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Miesto vydania: Ostrava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)