25. 1. 2020  17:56 Gejza
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBŮ, M. -- ZELEM, L. Jaké vlastnosti budou mít minerální tepelné izolace v roce 2050?. In Tepelná ochrana budov 2019. Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov. Bratislava: BB print, 2019, s. 54--57. ISBN 978-80-973356-0-1.

Originálny názov: Jaké vlastnosti budou mít minerální tepelné izolace v roce 2050?
Anglický názov: What properties will the mineral wool insulations have in 2050?
Slovenský názov:
Autor: Marcela Kubů (1%)
Ing. Lukáš Zelem, PhD. (99%)
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Tepelná ochrana budov 2019. Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov
Podnázov:
Od strany: 54
Do strany: 57
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: čeština
Kategória publikácie: BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: tepelná vodivosť, súčiniteľ
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Zelem, PhD.
Posledná zmena: 16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Tepelná ochrana budov 2019. Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov. Bratislava: BB print, 2019. ISBN 978-80-973356-0-1.

Originálny názov: Tepelná ochrana budov 2019. Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-973356-0-1
Vydavateľ: BB print
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)