24. 2. 2020  13:20 Matej
Akademický informační systém

Katedra architektúry (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMEK, R. -- CHMELÍK, V. -- HÚSENICOVÁ, J. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. Estimation of the background noise levels in large atria with known room acoustic properties and function. In OCHMANN MARTIN, -- VORLÄNDER, M. -- FELS, J. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics. Berlin, Germany: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019, s. 6067--6072. ISBN 978-3-939296-15-7.

Originální název: Estimation of the background noise levels in large atria with known room acoustic properties and function
Slovenský název:
Autor: Ing. Richard Šimek (25%)
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (25%)
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (25%)
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (25%)
Pracoviště: Katedra architektúry
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics
Podnázev:
Od strany: 6067
Do strany: 6072
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: štatistické hladiny hluku, hluk v pozadí, rozľahlé haly, priestorová akustika
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Richard Šimek
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

OCHMANN MARTIN, -- VORLÄNDER, M. -- FELS, J. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics. Berlin, Germany: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019. ISBN 978-3-939296-15-7.

Originální název: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics
Anglický název:
Český název:
Editor: Ochmann Martin
Michael Vorländer
Janina Fels
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-939296-15-7
Nakladatel: Deutsche Gesellschaft für Akustik
Místo vydání: Berlin, Germany
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 04.01.2020 22:20 (Import dat z knihovny)