20. 1. 2020  10:38 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMEK, R. -- CHMELÍK, V. -- HÚSENICOVÁ, J. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. Estimation of the background noise levels in large atria with known room acoustic properties and function. In OCHMANN MARTIN, -- VORLÄNDER, M. -- FELS, J. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics. Berlin, Germany: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019, s. 6067--6072. ISBN 978-3-939296-15-7.

Originálny názov: Estimation of the background noise levels in large atria with known room acoustic properties and function
Slovenský názov:
Autor: Ing. Richard Šimek (25%)
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (25%)
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (25%)
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics
Podnázov:
Od strany: 6067
Do strany: 6072
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: štatistické hladiny hluku, hluk v pozadí, rozľahlé haly, priestorová akustika
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Richard Šimek
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

OCHMANN MARTIN, -- VORLÄNDER, M. -- FELS, J. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics. Berlin, Germany: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019. ISBN 978-3-939296-15-7.

Originálny názov: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ochmann Martin
Michael Vorländer
Janina Fels
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-939296-15-7
Vydavateľ: Deutsche Gesellschaft für Akustik
Miesto vydania: Berlin, Germany
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 04.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)