28. 1. 2020  23:16 Alfonz
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- ZELEM, L. -- FRANEK, M. -- BIELEK, B. Wind-induced noise caused by adaptive façade elements. In Advanced Building Skins. Lucerne: Advanced Building Skins, 2019, s. 91--97. ISBN 978-3-9524883-0-0.

Originálny názov: Wind-induced noise caused by adaptive façade elements
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (25%)
Ing. Lukáš Zelem, PhD. (25%)
Ing. Michal Franek, PhD. (25%)
prof. Ing. Boris Bielek, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Katedra architektúry
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Advanced Building Skins
Podnázov:
Od strany: 91
Do strany: 97
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Helmholz resonance, wind-induced noise, facade element
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
Posledná zmena: 23.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Advanced Building Skins. Lucerne: Advanced Building Skins, 2019. ISBN 978-3-9524883-0-0.

Originálny názov: Advanced Building Skins
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-9524883-0-0
Vydavateľ: Advanced Building Skins
Miesto vydania: Lucerne
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)