20. 1. 2020  9:15 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRITLY, L. -- CHMELÍK, V. -- SLUYTS, Y. -- GLORIEUX, C. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. Audibility of spectral dips and peaks in broadband noise. In OCHMANN MARTIN, -- VORLÄNDER, M. -- FELS, J. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics. Berlin, Germany: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019, s. 5856--5861. ISBN 978-3-939296-15-7.

Originálny názov: Audibility of spectral dips and peaks in broadband noise
Slovenský názov:
Autor: Léopold Kritly (1%)
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (96%)
Yannick Sluyts (1%)
Christ Glorieux (1%)
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (1%)
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics
Podnázov:
Od strany: 5856
Do strany: 5861
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: building acoustics, subjective evaluation, listening test
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Posledná zmena: 23.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

OCHMANN MARTIN, -- VORLÄNDER, M. -- FELS, J. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics. Berlin, Germany: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019. ISBN 978-3-939296-15-7.

Originálny názov: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ochmann Martin
Michael Vorländer
Janina Fels
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-939296-15-7
Vydavateľ: Deutsche Gesellschaft für Akustik
Miesto vydania: Berlin, Germany
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 04.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)